Sunday, 11 December 2011

Metasploit Framework, Bahagian 2

Dalam bahagian pertama daripada siri artikel ini, kita membincangkan bagaimana bertulis eksploitasi masih satu proses yang menyakitkan dan mengambil masa yang lama . Kami membincangkan halangan-halangan yang biasa dihadapi semasa pembangunan mengeksploitasi dan bagaimana Rangka Kerja Metasploit boleh menyelesaikan beberapa masalah.....Klik untuk terus baca.

No comments:

Post a Comment